ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

ଆମ ବିଷୟରେ

ଶେନଜେନ୍ ହାସୁଙ୍ଗ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୋ।ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏବଂ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗରମ ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବ techn ଷୟିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଟେ |ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମର ଦୃ strong ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ-ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ, ଉଚ୍ଚ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଲିଥିନ୍-ରୋଡିୟମ୍ ଆଲୋଇ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଭିନବ ଗରମ ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ | ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ |ଆମେ ଯାହା ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାଇନାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ |ଚାଇନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ, ବିଶ୍ worldwide ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପାଦାନ ଯଥା ମିତ୍ତୁସାଇବି, ପାନାସୋନିକ୍, SMC, ସିମେନ୍ସ, ସ୍ନାଇଡର୍, ଓମ୍ରନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ କରେ |

img-about-hasung
କାରଖାନା- (6)

ଆମେ କିଏ

ହାସୁଙ୍ଗ ଗର୍ବର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗଠନ ଶିଳ୍ପକୁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରେସର କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ, କ୍ରମାଗତ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଉଚ୍ଚ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ରମାଗତ କାଷ୍ଟିଂ ଉପକରଣ, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଗ୍ରାନୁଲିଂ ଉପକରଣ, ଇନଡକ୍ସନ୍ ତରଳିବା ଚୁଲା, ସୁନା ରୂପା ଷଣ୍ bull ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଧାତୁ ପାଉଡର ପରମାଣୁ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସେବା କରିଛି |

କାରଖାନା -1 |
କାରଖାନା- (୧)

ଆମେ କଣ କରୁ

ଆମର ଆର୍ & ଡି ବିଭାଗ ସର୍ବଦା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ, ଧାତୁ ଖଣି ଶିଳ୍ପ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ରାପିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍, ଅଳଙ୍କାର, ଏବଂ କଳାକୃତି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ତରଳିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି |ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, "ଅଖଣ୍ଡତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ସହଯୋଗ, ବିଜୟ-ବିଜୟ" ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନର ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ |ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ |

ପ୍ରଦର୍ଶନୀ- (୧)

ସମାଧାନ

କଷ୍ଟମ୍ ଫିନିସିଂ ସମାଧାନର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ବିକାଶରେ ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ |

ପ୍ରଦର୍ଶନୀ- (5)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ- (୨)
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ- (4)

ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ

ନିବେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ହାସୁଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ନିବେଶକ ଖୋଜୁଛି |

ହାସୁଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପକରଣ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଡକୁ ନେଇଥାଏ |